Agentia Ta Imobiliara!

Politica De Confidentialitate

Incepand cu data de 25 mai 2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului European privind protectia datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigura o securitate si o protectie sporita referitor la datele dumneavoastra personale. Va rugam sa ne acordati asistenta si consimtamantul pentru a fi in masura sa implementam in mod corect aceste prevederi.

Incepand cu data de 25 mai 2018, pentru a fi in masura sa va furnizam serviciile noastre, respectiv sa va putem trimite in continuare oferte privind imobilele puse in vanzare, precum si oricare alta forma de tranzactie imobiliara care ar putea intra sub incidenta interesului dvs., dar si stiri, campanii, invitatii la diverse evenimente, este necesar sa obtinem consimtamantul dumneavoastra expres. Pentru dezabonare ulterioara va puteti exercita dreptul de a va retrage acest consimtamant prin adresarea unei cereri in acest sens.


POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica GDPR Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protectia datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat in vigoare pe 25 Mai 2016, dar va incepe sa-si produca efectele incepand cu 25 Mai 2018. Aceasta lege reprezinta cea mai mare schimbare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani si are obiective care trec mult peste simpla protectie a spatiului privat. Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul www.Tara-Imobiliare.ro, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”).

Va rugam sa acordati o atentie deosebita lecturarii urmatoarei Politici (denumita in continuare “Politica GDPR”) pentru a intelege modul in care vor fi tratate informatiile dumneavoastra („date personale”).
Politica GDPR explica practicile Agentia Imobiliara Tara srl (in continuare denumita “Tara-Imobiliare”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre Tara-Imobiliare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de Tara-Imobiliare se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal Prin Politica GDPR, Tara-Imobiliare doreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. In plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR si cu privire la drepturile de care beneficiaza.


CINE SUNTEM?

Suntem Agentia Imobiliara Tara srl, persoana juridica romana cu sediul in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand, nr.29, ap.7A, Judet Cluj, avand numar de ordine in Registrul Comertului J12/1582/2011, Cod de inregistrare fiscala RO28628200. Avem ca domeniu principal de activitate “Agentii Imobiliare” cod CAEN 6831, iar reprezentantul nostru legal este administratorul Dana Bojan.

Tara-Imobiliare actioneaza in numele clientilor cu care are contracte de reprezentare si intermediere imobiliara, fiind un imputernicit al acestora in raport cu dvs. Tara-Imobiliare intra intr-un raport comercial cu persoanele ce doresc vanzarea/cumpararea sau inchirierea unui bun imobil.


CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, datele pe copia cartii de identitate, date de stare civila numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară.


CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume, prenume, domiciliu/ resedinta, serie si nr. carte de identitate, stare civila, CNP, varsta, cetatenie, data nasterii, numar de telefon si e-mail, date care rezulta din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietatilor, precum si din extrasele de Carte Funciara aferente imobilelor proprietate personala).


PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Tara-Imobiliare. se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt: prelucrate in mod corect, legal si transparent; colectate in scopuri specificate, explicite si legitime; Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; Corecte si actualizate; Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii; Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.


TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In scopul incheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului de intermediere, a antecontractului/contractului de vanzare-cumparare si a contractului de inchiriere sau pentru alte tipuri de tranzactiiImobiliare. Pentru a putea sa va oferim produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va apartin. In scopul indeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale. Solicitam o serie de date personale, inclusiv, in anumite situatii, codul numeric personal, in scopul de a ne indeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale in legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale. In scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, in anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente.

In scopul indeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, va putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul realizarii obiectului nostru de activitate.


PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Tara-Imobiliare va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra. Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.Tara-imobiliare.ro, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii GDPR. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise in sectiunea de contact a site-ului, este posibil ca, in anumite circumstante, sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra partenerilor cu care Tara-Imobiliare colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai Tara-Imobiliare. Cu toate acestea,Tara-Imobiliare a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea in conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitatile mentionate anterior. Tara-Imobiliare se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decat acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si in alte scopuri. De asemenea, este posibil ca Tara-Imobiliare sa aiba acces si la alte date cu caracter personal prin stabilirea de catre dvs. a unei legaturi cu Tara-Imobiliare, prin prelucrarea datelor comunicate in urma conversatiilor telefonice, conversatii e-mail, prezentarea la sediul nostru in vederea obtinerii de informatii, etc. Prin contactarea Tara-Imobiliare in oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita intre dvs. si Tara-Imobiliare, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii GDPR.


DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI

Datele cu caracter personal prelucrate de catre Tara-Imobiliare vor putea fi divulgate si/ sau transferate catre terti doar in situatia in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a proceda in acest sens, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala/ contractuala pentru Tara-Imobiliare de a proceda in acest mod. Tara-Imobiliare va transmite datele dumneavoastra cu caracter personal birourilor notariale, institutiilor financiare bancare si non-bancare, intermediarilor de credite, autoritatilor publice, organelor judiciare, consultantilor externi catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, exclusiv din Romania. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca este posibil ca in anumite circumstante sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra cu caracter personal, partenerilor cu care Tara-Imobiliare colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai Tara-Imobiliare.


PRELUCRAREA DATELOR DE CATRE TERTI, ALTE SITE-URI SI SPONSORI

Site-ul www.Tara-imobiliare.ro poate contine, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Tara-Imobiliare. Va rugam sa aveti in vedere si sa consultati politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Tara-Imobiliare neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informatiile trimise sau colectate de aceste terte parti.

PRELUCRARE AUTOMATA DE DATE COOKIE
Site-ul www.Tara-imobiliare.ro foloseste identificatori de tip Cookie. In acest sens puteti consulta Politica noastra de Cookie, disponibila pe site, si va puteti exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat. Va rugam sa consultati politica separata privind Cookie pentru mai multe informatii.


PERIOADA STOCARII DATELOR
Tara-Imobiliare poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.
Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:
- Atunci cand achizitionati drepturi de proprietate, pastram datele dumneavoastra personale pe durata relatiei noastre contractuale si ulterior pe perioada stabilita de normele financiar – contabile, respectiv pentru o perioada de 10 ani ;
- In cazul in care participati la o oferta promotionala, pastram datele dumneavoastra personale pe durata ofertei promotionale;
In cazul in care ne contactati pentru o intrebare, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii intrebarilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondenta trimisa;
- In cazul in care v-ati oferit consimtamantul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pana cand va dezabonati sau solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interactiune activa cu marcile noastre) definite in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. In acest sens, mentionam ca datele stocate in bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 10 ani de ultima interactiune cu dumneavoastra;
- In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de cos de cumparaturi sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. In acest sens, mentionam ca datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentala online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastra si pentru a permite distribuirea continutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afisarii site-ului), vor fi pastrate pentru o perioada de maxim 10 ani de la colectarea acestora, in baza consimtamantului dumneavoastra.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Agentia Imobiluiara Tara srl. le prelucreaza:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem.Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțati să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume: – exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Tara-Imobiliare ) să verifice corectitudinea Datelor; – prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora; – operatorul (de exemplu, Tara-Imobiliare.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; – persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Tara-Imobiliare ) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Tara-Imobiliare ) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.6. Dreptul de opozitie – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
7. Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
8. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Tara-Imobiliare.
9. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
10. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci cand desfasuram actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
11. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/; Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care Tara-Imobiliare le prelucreaza prin adresarea unei simple cereri catre DPO-ul Tara-Imobiliare. Intr-o astfel de situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dumneavoastra.

SOLICITARI JURIDICE
1.Accesam, pastram si oferim informatiile dumneavoastra autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil sa raspundem la solicitari de natura juridica atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca raspunsul impus de legile din jurisdictia respectiva afecteaza utilizatorii din acea jurisdictie si este conform cu standardele recunoscute la nivel international.

2. Atunci cand consideram, cu buna credinta, ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a oricarui material care ne apartine, incalcari ale conditiilor sau politicilor noastre sau alte activitati daunatoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastra si pe altii, inclusiv in cadrul investigatiilor sau al anchetelor autoritatilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vatamarea corporala iminenta. De exemplu, daca este relevant, furnizam informatii catre si primim informatii de la terti parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastra, pentru a preveni frauda, abuzul si alte activitati daunatoare in cadrul si in afara materialelor noastre. Informatiile pe care le primim despre dumneavoastra pot fi accesate si stocate o perioada mai lunga de timp atunci cand fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligatii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigatii privind posibile incalcari ale conditiilor sau politicilor noastre, sau in alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELATIILE CU ALTI OPERATORI
In functie de context, s-ar putea sa ne gasim in situatia necesitatii absolute de a oferi informatii la un nivel mai inalt, atat global, cat si intern sau extern, partenerilor nostri si celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, in virtutea asigurarii oferirii unor servicii cat mai profesionale cu putinta. Informatiile controlate de Agentia Imobiluiara Tara srl ar putea fi transferate, transmise sau stocate si prelucrate in UE sau in alte tari decat tara in care locuiti, in scopurile descrise in aceasta politica. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai inalt nivel, precum si a continua sa va furnizam materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizam clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana si ne bazam pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeana cu privire la anumite tari, dupa caz, in ceea ce priveste transferurile de date din SEE catre Statele Unite si catre alte tari.

SECURITATEA PRELUCRARII
Tara-Imobiliare a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala.

Toti angajatii si colaboratorii Tara-Imobiliare, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama Tara-Imobiliare sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

EXONERARE DE RASPUNDERE
Site-ul Tara-Imobiliare poate contine legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Tara-Imobiliare, drept pentru care nu ne asumam nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Tara-Imobiliare nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului Tara-Imobiliare . Va rugam sa nu continuati sa utilizati site-ul Tara-Imobiliare daca nu sunteti de acord cu astfel de modificari. De asemenea, va recomandam sa verificati aceasta pagina pentru orice actualizare. Termenii Politicii GDPR se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila.

CONTACT
Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesand datele de contact existente pe site. Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.RO
Bun venit in Cluj-Napoca, inima Transilvaniei!

x

y